Tradequiry

För att lära dig grunderna i Options Trading kan du kolla in den här artikeln om Basics Of Options Trading Explained. Naturligtvis kanske du inte riktigt förstår vad allt detta handlar om. Python kan till och med kommunicera med R via RPy-plugin! Vissa företag försöker också automatiskt tilldela känslor (bestämma om nyheterna är bra eller dåliga) till nyheterna så att automatiserad handel kan fungera direkt på nyheterna.

När det aktuella marknadspriset är mindre än genomsnittspriset, betraktas aktien som attraktiv för köp, med förväntan att priset kommer att stiga. En volymviktad genomsnittsprisalgoritm försöker köra till en tillgångs genomsnittspris baserat på dess omsatta volym under en viss tidsperiod. Flera segment på marknaden saknar investerarintresse på grund av brist på likviditet eftersom de inte kan vinna ut från flera small-cap-aktier och mid-cap-aktier vid en given tidpunkt. Den nya modellen handlar om att driva transaktionsflöde genom datorer. Klassen slutar automatiskt handla efter 250 mottagna data. Han kanske söker ett kompensationserbjudande på några sekunder och vice versa.

  • Ett av de bästa sätten att förlora mycket pengar på algoritmisk handel är att skapa ett system utan elasticitet.
  • Du är nu redo att börja använda riktiga pengar.
  • Även det mest sofistikerade automatiserade systemet kommer att behöva underhåll och justera under vissa marknadsförhållanden.
  • Därefter kommer du att testa tillbaka den formulerade handelsstrategin med Pandas, zipline och Quantopian.
  • Moderna algoritmer konstrueras ofta optimalt med antingen statisk eller dynamisk programmering.
  • Till exempel, för ett mycket likvida lager är att matcha en viss procentandel av de totala beställningarna av lager (kallad volyminline-algoritmer) vanligtvis en bra strategi, men för ett mycket illikvikt lager försöker algoritmer matcha varje ordning som har ett gynnsamt pris ( kallas likviditetssökande algoritmer).

Den dramatiska tidsminskningen för handel sänker transaktionskostnaderna på grund av den sparade möjlighetskostnaden för att ständigt övervaka marknaderna. Har orealistiska förväntningar på forex trading, inte alla är perfekta när det gäller handel med forex (det är inte möjligt att ha en perfekt handel hela tiden), så en av de frågor som ställs mest av detaljhandlare som är ny i det här är - “hur man kan tjäna pengar i forex utan att faktiskt handla? Hur jämför denna ton med de ord som används av konkurrenterna? Backtest dina strategier genom 9 olika tidsperioder med 30 unika tekniska indikatorer. Det betyder att medan människan börjar läsa data, har beslutsprocessen redan genomförts och en order har redan gjorts. Beräkningen bakom denna metrisk justerar emellertid R-kvadratvärdet baserat på antalet observationer och frihetsgraderna för resterna (registrerade i). Har problem? Akademiska definitioner varierar, så vi sammanfattar de obestridda fakta om vilka analytiker som håller mest med.

”Så beskrev en branschaktör inverkan av en störande teknik på en stadig industri. Pratar vi om programvara som gör rekommendationer till mänskliga handlare eller faktiskt verkställer handeln själv? Jag tror att det kan vara ett stort misstag att få befolkningen i stort att spela med algoritmer.

Därefter finns det fallgropar som du kan presentera dig själv när du till exempel övermonterar en modell (optimeringsförspänning), när du ignorerar strategiregler eftersom du tycker att det är bättre som det (störning) eller när du av misstag introducerar information i tidigare data ( lookahead förspänning). 4fria pengar för att betala dina räkningar, innan du köper innehåll online, gör en snabb sökning på Super Resell för att se till att du inte bara köper återvunnet skräp. Fördelen med algoritmer är att de kan agera på dessa signaler mycket snabbare än en människa kan. Python har den högpresterande NumPy/SciPy/Pandas-dataanalysbibliotekskombinationen, som har fått bred acceptans för algoritmisk handelsforskning. Barriärfri, det första evenemanget är U. Mot en avgift kan det automatiska handelssystemet söka efter, utföra och övervaka affärer, med alla beställningar som finns på servern. Så hur säger du om ett system är legitimt eller falskt? Du ser redan stora förändringar hos investeringsbanker.

Om du inte kan hitta ett program med de nödvändiga funktionerna från Market eller Code Base, kan du beställa en anpassad applikation från en professionell programmerare.

13 Steg För Att Investera Falskt

Aldridge (2020), Hendershott och Riordan (2020), Gomber et al. Det förlitar sig inte på sofistikerade strategier för att distribuera order som algoritmisk handel gör, men förlitar sig främst på hastighet (s. )Undersök all mjukvara som finns tillgänglig på marknaden innan du bestämmer dig för att utveckla din egen programvara. Bra idé är att skapa din egen strategi, vilket är viktigt. Automatiserade handelssystem - även kallade mekaniska handelssystem, algoritmisk handel, automatiserad handel eller systemhandel - gör det möjligt för handlare att fastställa specifika regler för både handelsposter och utgångar som, när de har programmerats, automatiskt kan utföras via en dator. I dagens programvaruvärld har du mycket mer frihet om du gör lite ansträngning utanför de hanterade tjänsterna.

Algoritmisk Handel

Men automatiserad handel betyder inte automatiska vinster. Dessutom använder våra algoritmer back-testing för att generera handelslistor och rapporter som har fördelen med baksikt. Exempel inkluderar nyheter, sociala medier, videor och ljud.

MetaTrader 4 kommer fulladdat med ett bibliotek med fria robotar. Sammanfattningen är att detta är ett komplett Python-handelssystem med mindre än 300 rader kod med asyncio introducerat så sent som Python 3. Endast de strategierna med en framgångsgrad på 60% och över och en 2: Kommer systemet att vara rent exekveringsbaserat? Vi har talat om i vilken utsträckning stora finansföretag blir teknikföretag. Någon behöver fortfarande övervaka AI: s framsteg, även om systemet i sig själv blir självförsörjande. Det betyder att all handel du vill utföra manuellt måste komma från ett annat eOption-konto. INGEN RÅD ELLER INFORMATION, VAD MUNTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, FÅTT FRÅN LICENSÖVEREN ELLER ANNAN SKALL SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE uttryckligen anges i DENNA AVTAL.

Verktyg

Övernatt, Trade Ideas 'AI-drivna självlärande robo-handelsplattform "Holly" utsätter dussintals investeringsalgoritmer för mer än en miljon olika handelsscenarier för att öka alfasannolikheten i framtida sessioner. GreenKey Technologies AI för handel använder taligenkänning och naturlig språkbearbetningsteknik för att spara handlare tid att söka genom konverteringar, ekonomiska data och anteckningar. Godkännanden av lagstiftning: Vad är ett konkret exempel på ett investeringsbeslut som drivs av en maskininlärningsmodell? Så länge det finns en viss skillnad i marknadsvärdet och risken för de två benen, måste kapital läggas upp för att kunna bära den långa korta arbitrage-positionen. Men i sista sekunden överstiger plötsligt ett annat bud. Under den växande perioden för automatisering där självkörande bilar är på städet och drönare som levererar pizzor, kan du förvänta dig ett fascinerande race för investeringar genom algoritmisk handel.

Detta kommer inte att hända med algoritmisk handel eftersom allt är kartlagt.

Parterna samtycker härmed till exklusiv jurisdiktion och plats för domstolar i Zürich, Schweiz för lösning av tvister som uppstår eller har samband med detta avtal. 3% CARG från 2020 till 2020. Så de måste motivera varför de får lika mycket som de får betalt. 3 millisekunder per 1 000 kilometer optisk fiber.

Du kan enkelt göra detta genom att göra en funktion som tar in ticker eller symbol för aktien, ett startdatum och ett slutdatum.

Deras plattform byggdes med C #, och användarna har möjlighet att testa algoritmer på flera språk, inklusive både C #och Python. Starta ett nytt företag, de som är bagare eller har överskott av grönsaker kanske vill överväga att sälja sina varor på den lokala bondens marknad. 100% gratis handelsdagbok, jag tror att näringsidkare desperat vill tjäna ett snabbt pengar så mycket att tanken på att behöva lägga in verkliga verk verkar intuitivt. Inga framställningar görs att något konto kommer eller sannolikt kommer att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som diskuteras på denna webbplats eller på några rapporter. Gör det själv eller anställa någon annan för att designa det åt dig. Kanske för att jag inte kommer från finansiell bakgrund har jag undrat vad som är så speciellt med hedgefonder och HFT som dessa "Wallstreet" -killar pratar om. Portföljkonstruktion och riskhanteringskomponenter förbises ofta av detaljhandelsalgoritmiska handlare. Market timing algoritmer kommer vanligtvis att använda tekniska indikatorer som rörliga medelvärden men kan också inkludera mönsterigenkänningslogik implementerad med Finite State Machines.

Chimera Bot Quant Trading

Vad är historien med prisrörelsen? I aktieindex arbitrage köper (eller säljer) ett aktieindex futuresavtal som S&P 500 futures och säljer (eller köper) en portfölj på upp till 500 aktier (kan vara en mycket mindre representativ undergrupp) vid NYSE matchade mot terminshandel. Under den första delen av modellöversikten ser du rapporter för var och en av modellens koefficienter:

Men nu kan du analysera uppgifterna i dessa uttalanden på mer intressanta sätt.

Ser du framåt, vad ser du mer i horisonten när finanserna blir mer algoritmiska? Små brister i logiken kan ha enorma förgreningar, eftersom koden kommer att fortsätta att utföra planen, även om planen inte längre fungerar, eller orsakar risken att överskrida dina förväntade parametrar. Med tanke på att tiden som utvecklare är oerhört värdefull, och exekveringshastigheten ofta mindre (såvida det inte finns i HFT-utrymmet), är det värt att överväga en öppen källkodstack. Bruttovinsten beräknas före rörelseresultat eller nettovinst. Snabb, lyhörd och funktionspakad, 1K BTC igår. Även om det inte finns någon skillnad i värdet på investeringen, kan konstgjorda prisförändringar dramatiskt påverka prisdiagrammet och göra teknisk analys svår att tillämpa. 96 av vinsten per BTC, före avgifter. Eventuella efterföljande förfrågningar om uppgifterna behöver inte "träffa databasen" och prestandaförvärv kan vara betydande.

En vinstmomentstrategi kan dra nytta av underreaktionen på information relaterad till kortfristiga intäkter. Teknisk analys kan inte förutsäga extrema händelser, inklusive affärshändelser som att företagets VD dör oväntat och politiska händelser som en terroristhandling. Allt jag har beskrivit för dig inom området kvantitativ investering, jag skulle föreställa mig att dessa företag skulle kunna göra mycket snabbt. Beslutsträd liknar induktionsregler förutom att reglerna är strukturer i form av ett (vanligtvis binärt) träd. Algoritmer som används för att producera beslutsträd inkluderar C4. Med andra ord beräknar kursen vad du verkligen har i slutet av din investeringsperiod. Individuella resultat varierar. Den största utmaningen i handelsprocessen är att planera handeln och handla planen.

Algos Och Arbitrage

Algoritmer har vunnit popularitet i handelslandskapet och många stora kunder kräver det. Hur räknar du ut VWAP? Till exempel skylldes algoritmisk handel för "Flash Crash" från 2020, vilket ledde U. Nu kan du använda statistik för att avgöra om denna trend kommer att fortsätta. Som ett resultat blir det svårt för investerare att växa sina förmögenhets- och pensionskonton. Skillnaden mellan algoritmisk handel och sådana relaterade konstruktioner som högfrekvenshandel illustreras därför. Det är viktigt att förstå vad som är latens när man sätter ihop en strategi för elektronisk handel. Det "öppna automatiserade rapporteringssystemet" (OARS) hjälpte specialisten att bestämma öppningspriset för marknadsröjning (SOR; Smart Order Routing).

Till skillnad från resultaten som visas i en faktisk resultatrekord representerar dessa resultat inte den faktiska handeln.

Systemarkitektur

Frasen gäller för algoritmiska handelsstrategier. I krypto består toppen av orderboken ofta av små mängder (<5 BTC), vilket innebär att någon som vill köpa eller sälja en medelstor till stor mängd BTC måste behöva gå djupare in i orderboken för att slutföra sin beställning. Det är mindre högt. Gör din forskning och se till att du vet allt om det aktuella systemet. Det ultimata målet för alla modeller är att använda den för att göra slutsatser om världen eller i detta fall marknaderna.

En annan uppsättning HFT-strategier i klassisk arbitrage-strategi kan involvera flera värdepapper såsom täckt ränteparitet på valutamarknaden som ger en relation mellan priserna på en inhemsk obligation, en obligation i utländsk valuta, spotpriset för valutan och priset på ett terminskontrakt på valutan. Jag är mer ambivalent. De tidiga versionerna av komplex dataanalys inkluderade att titta på bokslut för börsnoterade företag. I denna typ av handel placerar högfrekventa handlare, även känd som flashhandlare, flera handelsorder över flera marknader och beslutsvariabler. Alla råd är opersonliga och är inte skräddarsydda för någon specifik individs unika situation. Har du aldrig betraktat volym för handel med forex? Sedan ser vi en kortvarig kanal där priset fastnar för lite ackumuleringsstyrka. Därefter kan du komma igång ganska enkelt. Kausalitetstestet kommer att bestämma "bly-lag-paret", offert för det ledande och täcka den försenade säkerheten.

Python-verktyg

Och se till att du läser villkoren innan du förbinder dig. Testa det i IPython-konsolen på denna DataCamp Light-bit! För dem finns det två sätt att tjäna pengar. Om du kan definiera de inställningar som fungerar för dig kan kvantitativ handel skanna hela marknaden för dessa inställningar och utöka räckvidden för din handel.

HFT-företag drar nytta av egna flöden med högre kapacitet och den mest kapabla infrastrukturen med lägsta latens. Du har mycket fler nördar och nördar. Det finns minst två huvuddomäner där algoritmer dominerar.

Hedgefondstrategier används genom privata investeringspartnerskap mellan en fondförvaltare och investerare på grund av de stora volymerna av aktier som de handlar dagligen.

  • Handlaren utför sedan en marknadsorder för försäljning av de aktier de ville sälja.
  • Var medveten om att alla handelsstrategier är riskabla, alla backtest-resultat är hypotetiska och investera aldrig pengar du inte har råd att förlora.

I Den Här Artikeln

Observera att du lägger till [short_window: Även om du kanske inte drar nytta av denna strategi, kommer du sannolikt att få ett bättre pris för din beställning. Några vanliga handelsalgoritmer inkluderar: I grund och botten tillämpar du en "om/då" -situation via en aktiescreenare och kan vara säker på att resultaten uppfyller vissa kriterier som motiverar en plats på din övervakningslista. Om du har sett dramafilmen 'The Wolf of Wall Street' 2020 med Leonardo DiCaprio i huvudrollen, skulle du förmodligen föreställa börsen som ett kaotiskt golv där alla måste skriker sina tankar högt för att bli hörda. För att ge dig ett enkelt exempel kan du titta på prisuppgifterna för en aktie och dra slutsatsen att eftersom den aktien steg upp förra månaden är det en bra idé att köpa den aktien idag. En strategi som vissa handlare har använt, som har förskrivits men som troligen fortsätter, kallas förfalskning.

Nästan alla programmeringsspråk levereras antingen med en tillhörande felsökare eller har väl respekterade tredjepartsalternativ. Dessa resultat kommer inte från livekonton som handlar med våra algoritmer. Även om kvalitetskontrollåtgärder kan bidra till att förhindra förluster på grund av dåligt definierade eller kodade algoritmer, bör investerare vara medvetna om farorna med att ge upp kontrollen och låta datorer göra allt arbete.

Men lita på mig, det är 100% sant. Vad kan denna AI göra? Det finns också ett mycket starkt tryck för att kontinuerligt lägga till funktioner eller förbättringar till en viss algoritm, såsom klientspecifika modifieringar och olika prestandaförbättrande förändringar (vad gäller benchmarkhandelsprestanda, kostnadsminskning för handelsföretaget eller en rad andra implementationer).

Irrational Cyborg Exuberance

I/O-problem som nätverksbandbredd och latens är ofta den begränsande faktorn för att optimera exekveringssystem. Varför steg priset? Inga framställningar görs att något konto kommer eller sannolikt kommer att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som diskuteras på denna webbplats eller på några rapporter. Säkerhet - hur du vill ha det, när du är klar med det ska du ge ditt hemland tillsammans med ditt kontaktnummer. Pseudokoden är som följer. En tidig version av kvantitativ investering - som började ungefär på 1950-talet med födelsen av Modern Portfolio Theory - utformades för att skapa regler för att spara för pensionering. Usdchf, när du väl är i tillhandahåller de mycket resurser till dig. Tidigare resultat för något handelssystem eller metodik tyder inte nödvändigtvis på framtida resultat.

Dessutom minimeras "pilotfel". Inom området kvantitativ investering spelar samma teori ut. 4 miljarder 2020. För operationer med högre frekvens är det nödvändigt att bli väl förtrogen med kernaloptimering och optimering av nätverksöverföring. När du har beräknat medelvärdet för de korta och långa fönstren, bör du skapa en signal när det korta rörliga genomsnittet korsar det långa rörliga medelvärdet, men bara för en period som är större än det kortaste rörliga medelvärdet. Ekonomiska och företags finansiella data finns också i ett strukturerat format.

Ställ in programvaran, programmera reglerna och se handeln.

Oändlig Alfa

I det här fallet ser du att detta är inställt på Minsta kvadrater. Flera drivkrafter för algoritmisk handel framhävs för att diskutera algoritmens betydande inverkan på värdepappershandel. Och om dessa fördelar inte räcker kan du också beställa en anpassad handelsrobot från en professionell programmerare. Du kanske vill att olika trösklar ska trigga dina händelser beroende på om marknaden rör sig upp eller ner. Gå med över 300 000 ekonomer som redan prenumererar på FT. Nedan går vi igenom ett par olika sätt algoritmisk handel används för att bestämma när vi ska handla. Hur som helst, över tiden migrerade jag till en del av investeringsstrategin i finansvärlden. Konkurrensen på de europeiska aktiemarknaderna började 2020 efter införandet av MiFID, vilket gjorde det möjligt för nya arenor att konkurrera med de sittande nationella börserna.

Även om det vore bra att slå på datorn och lämna för dagen, kräver automatiserade handelssystem övervakning. Modeller kan konstrueras med hjälp av ett antal olika metoder och tekniker, men i grund och botten gör de alla en sak: Här är vad du behöver veta om de algoritmiska verktygen för handeln med kryptomarknader.

Algoritm Popularitet

Robo-experter finns fortfarande i början, men det är här den algoritmiska handeln fortskrider. Detta är absolut nödvändigt för vissa högfrekventa handelsstrategier, som förlitar sig på låg latens för att skapa alfa. Jag kommer att skjuta upp denna akademiska artikel (se nedan) om noggrannheten och förutsägbarheten för signaler eftersom det ligger utanför detta inlägg. QuantConnect omfattar också ett stort samhälle från hela världen och ger tillgång till aktier, futures, forex och kryptohandel. Du driver en gigantisk optimering som främjar diversifiering - över aktier i din aktieportfölj, över tillgångsslag - för att maximera avkastningen du gör per riskenhet.

Framgången för dessa strategier mäts vanligtvis genom att jämföra det genomsnittliga priset vid vilket hela ordern utfördes med det genomsnittliga priset som uppnåtts genom en jämförelseutförande under samma varaktighet. Neurala nätverk och genetisk programmering har använts för att skapa dessa modeller. Detta grundläggande ramverk antogs snabbt över investeringsportföljer i varje skala, från fonder för enskilda investerare till beslut om tillgångsallokering av världens största fonder. AI Aktiehandel AI formar framtiden för aktiehandel. Exchange (s) tillhandahåller data till systemet, som vanligtvis består av den senaste orderboken, handlade volymer och senast handlade pris (LTP) för skript. Högfrekvent handel, en typ av algoritmisk handel där stora volymer av aktier köps och säljs automatiskt med mycket höga hastigheter, kommer att förbli vanliga, även om de beskattas eller lagstiftas.

ConcernsEdit

S-utbyten härrör från beställningar av automatiska handelssystem. Men produktivitetsförbättringar med algoritmisk handel har motsatts av mänskliga mäklare och handlare som möter hård konkurrens från datorer. Se till att du kan handla med dina föredragna värdepapper. Om oss, populära valutapar. För det första har cryptocurrency marknader vanligtvis mycket högre volatilitet än traditionella marknader, vilket skapar större svängningar i priser och möjligheter för handlare.

En tillgång med ett känt pris i framtiden handlar inte idag till sitt framtida pris diskonterat till den riskfria räntesatsen (eller tillgången har inte försumbara lagringskostnader. Som sådant gäller till exempel detta villkor för spannmål men inte för värdepapper). Tags, - Även om de flesta mäklare erbjuder avancerade kartläggnings- och analysfunktioner faller ofta handelsverktyg för binära handlare. Och om du gör det systematiskt kan du förvänta dig att tjäna lite pengar. Men de faktiska intäkterna som den tar ut från sina tillgångar växer inte nästan lika snabbt. Alpaca har också en handels-api, tillsammans med flera öppen källkodsverktyg, som inkluderar en databas optimerad för tidsserie finansiella data känd som MarketStore. Teknologin för en lågfrekvent amerikansk aktiestrategi kommer att vara mycket annorlunda än för en högfrekvent statistisk arbitrage-strategi som handlas på terminsmarknaden. Bibliotek för dynamiska språk, till exempel NumPy/SciPy, lindrar detta problem på grund av att en typ inom arrayer verkställs.

Marknadsskapande algoritmer hjälper till att öka likviditeten och prisupptäckten och fungerar som motparter för handlare på marknaden. Nivån på mänsklig tillsyn varierar. För bästa resultat, använd algoritmisk handel som en del av din strategi snarare än att lita helt på den.

OTC-mäklares värld kan vara ogenomskinlig och svår att navigera. Vi har sammanställt informationen om de 14 BTC-mäklare du behöver veta.

Den bästa sidan är att hela finansbranschen också har ett incitament att uppmuntra människor som inte vet så mycket som dem att ge dem pengar att göra alla saker som vanliga investerare inte vet om. Det främsta är att versionerna av operativsystem som är utformade för stationära maskiner sannolikt kommer att kräva omstarter/lappning (och ofta i värsta tider!) Kommer systemet att kräva en riskhanterings- eller portföljkonstruktionsmodul? Från början av 1990 blev många av de stora värdepappersbörserna helt elektroniska, det vill säga matchningen av order och prisbestämning utfördes med matchande algoritmer (Johnson 2020). Ett automatiserat exekveringsverktyg kan därför optimera vilken av dessa parametrar som är viktigast eller någon kombination av dem. Steg-för-steg-guide för hur man köper ico: er:, tvillingarna är föremål för säkerhet, kapitalreserver och bankens efterlevnadskrav i dess tillsynsmyndighet. Forskning och signalgenerering.

Antalet observationer (Nej. )Tänk på dessa funktioner när du väljer. Dessa indikatorer kan vara kvantitativa, tekniska, grundläggande eller på annat sätt. Eller är det bara att det skulle ha fungerat om det hade använts tidigare? Det är möjligt för ett automatiserat handelssystem att uppleva avvikelser som kan leda till felaktiga order, saknade order eller duplikatorder. Och om det är överköpt kan du faktiskt förvänta dig att förlora pengar på det under nästa månad.

Enskilda noder kallas perceptroner och liknar en multipel linjär regression förutom att de matas in i något som kallas en aktiveringsfunktion, som kanske eller inte är olinjär. Om det är standard så är det standard av en anledning som innebär att det inte kommer att generera några avkastningar. Detta har fördelen att filtrera bort all irrelevant information som inträffar mellan händelser. När fler elektroniska marknader öppnades introducerades andra algoritmiska handelsstrategier. Observera att du lägger till för att uppfylla villkoret "endast för perioden som är större än det kortaste fönstret med kortast rörligt medelvärde".

Vad Våra Användare Säger

De får panik och börjar sälja i värsta möjliga ögonblick, eller blir för giriga och bestämmer sig för att det redan bra aktiekursen ska växa lite mer. Har du någonsin tänkt att automatiserad valutahandel kan vara så lönsam? Kommer systemet att kräva en högpresterande backtester? Om du har köpt den här licensen inklusive supporttjänster inkluderar dessa underhållsmeddelanden (uppdateringar och uppgraderingar), telefonsupport och e-post eller webbaserat support. En av de mest populära möjligheterna till handel med Arbitrage spelas med S&P-futures och S&P 500-aktierna. För det andra är två tillgångar med samma kassaflödenUnlevered Free Cash FlowUnlevered Free Cash Flow är en teoretisk kassaflödessiffra för ett företag, förutsatt att företaget är helt skuldfritt utan räntekostnader.